Okoljska politika

Vodstvo in vsi zaposleni se zavezujemo, da bomo skrbeli za varovanje in ohranjanje okolja, racionalno rabo energentov ter preprečevanje nastajanja odpadkov z upoštevanjem veljavne zakonodaje in standarda ISO 14001.

Ekološka ozaveščenost je integrirani del korporativne politike vodenja celotne skupine SIJ. Varstvo okolja dojemamo kot osnovno pravico, dolžnost in odgovornost vseh zaposlenih.