Politika kakovosti

Vodstvo in vsi zaposleni se zavezujemo, da bomo skrbeli za varovanje in ohranjanje okolja, racionalno rabo energentov ter preprečevanje nastajanja odpadkov z upoštevanjem veljavne zakonodaje in skladnosti s standardom ISO 14001 ter skrbeli za njegovo nenehno izboljševanje, da bi se izboljšal učinek ravnanja z okoljem.

Ekološka ozaveščenost je integrirani del korporativne politike vodenja celotne skupine SIJ. Varstvo okolja dojemamo kot osnovno pravico, dolžnost in odgovornost vseh zaposlenih.