Politika kakovosti

Vodstvo in vsi zaposleni se zavezujemo, da bomo odjemalcem pravočasno, po konkurenčnih cenah dobavljali kakovostna jekla skladna z njihovimi zahtevami.

Sodobna strojna oprema, strokovno usposobljen kader, dolgoletne izkušnje in nenehno izboljševanje nam omogočajo uresničevanje zastavljene politike kakovosti, ki temelji na standardu ISO 9001.