Vizija

  • razvoj učinkovite prodajne mreže steel centrov, podprto z naprednimi tehnologijami skladiščenja, proizvodnje, prodaje ter logistike,
  • sodelovanje pri uvajanju, apliciranju premium kvalitet orodnih jekel Metal Ravne in Acroni, kar omogoča rast in razvoj družb v skupini SIJ.