Zgodovina

PRIHODNOST GRADIMO NA TRDNIH TEMELJIH PRETEKLOSTI 

14.st. –20. st.           Razvoj fužin in železarskih obratov na ozemlju današnje Slovenije
1969 Združeno podjetje Slovenske železarne (Jesenice, Ravne, Štore)
1986 Ukinitev še zadnjih plavžev; od tedaj v Sloveniji poteka proizvodnja jekla iz izključno jeklenega odpadka
1991 Osamosvojitev Slovenije in prestrukturiranje slovenske industrije jekla   
1992 Ustanovljeni družbi Acroni in Metal Ravne – danes SIJ Acroni, največja jeklarska družba Skupine SIJ, in SIJ Metal Ravne, sedaj druga največja proizvajalka jekla v skupini
1993 Končana privatizacija Slovenske industrije jekla
2005 Slovenske Železarne se preimenujejo v SIJ – Slovenska industrija jekla
2007 Novi večinski lastnik postane ruska skupina KOKS s hčerinsko družbo Dilon
2007–2017 Obdobje intenzivnih naložb v posodobitev proizvodnje, povečanje proizvodnih zmogljivosti in usmeritev v programe
proizvodov z višjo dodano vrednostjo za nišne jeklarske trge
2015–2018 Krepitev položaja na trgu - tudi z uvedbo blagovnih znamk jekel, razvojem in inovacijami ter krepitvijo trajnostnih načel delovanja