SKUPINA SIJ S KAR ŠESTIMI NAJVIŠJIMI PRIZNANJI ZA INOVATIVNOST

Na razpisu za najboljše inovacije v okviru regionalnih zbornic GZS (Gospodarske zbornice Slovenije) Gorenjske in Koroške so inovatorski timi družb SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne in SIJ Ravne Systems prejeli kar šest priznanj – štiri zlata, eno srebrno in eno bronasto. Dve inovaciji, nerjavna feritna jekla za vodikove gorilne celice iz SIJ Acronija in superzlitina UTOPTI iz SIJ Metala Ravne, pa se bosta jeseni pomerili tudi na nacionalnem nivoju. Tako ponovno dokazujemo in utrjujemo položaj ene najbolj inovativnih slovenskih gospodarskih skupin.

Na razglasitvi območnih zbornic GZS, in sicer 30. maja 2024 za Gorenjsko in 6. junija 2024 za Koroško, smo ponovno prepričali s svojo inovativnostjo, ki jo v vseh družbah Skupine SIJ močno spodbujamo in vanjo tudi pospešeno vlagamo. Iskanje vedno novih rešitev ima za nas kot specializiranega proizvajalca jekel za nišne trge ter za našo konkurenčnost in izpolnjevanje potreb kupcev, ki zahtevajo vedno novejše in boljše rešitve, odločilno vlogo.

Zlato priznanje je prejela na nacionalni nivo uvrščena inovacija za nerjavna feritna jekla za vodikove gorilne celice. Jeklo prihodnosti, tj. jeklo MKMCrMoW22, so skupaj z nemškim kupcem namensko razvili za novo generacijo vodikovih gorilnih celic SOFC (Solid Oxide Fuel Cell). Gre za edinstven razvoj jekla in procesa po postopku pretaljevanja odpadnega železa in kontinuirnega litja. Kot končna aplikacija se uporablja v gorilnih celicah nove generacije – SOFC. Jeklo je sposobno prenesti visoke temperature v časovno zelo dolgem obdobju ter obenem ohraniti vse svoje prvotne karakteristike.

Zlato se sveti tudi inovacija vitke zasnove visokotrdnostnega jekla SIMAXX 700. Z znižanjem ogljikovega ekvivalenta v najbolj prodajanem visokotrdnostnem jeklu SIMAXX 700 so močno izboljšali konkurenčnost na svetovnem trgu. Poleg tega so pocenili postopek izdelave in izboljšali lastnosti, kot so žilavost, duktilnost, varivost in obdelovalnost, kar ključno vpliva na končno aplikacijo tega nišnega proizvoda pri najzahtevnejših kupcih in še dodatno utrjuje SIJ Acroni med glavnimi dobavitelji visokotrdnostne debele pločevine.

S srebrom okronana inovacija Raztopno žarjenje jekla SINOXX 4542 kot del trajnostnega načrta za zmanjšanje emisij CO2 prinaša prelomne spremembe. Poleg spremembe pogojev klasičnega topilnega žarjenja pri ekstremnih temperaturah nad 1000 °C so razvili tudi novo trajnostno procesno tehnologijo. S tem inovativnim korakom so dvignili standarde, hkrati pa varujejo okolje in izboljšujejo učinkovitost proizvoda in proizvodnje.

SIJ Acronijeva bronasta inovacija je nastala iz želje po znižanju stroškov izdelave jekel kvalitete T85 in T16. Rezultat dobro opravljenega dela pri inovaciji z naslovom Preboj zelenih orodnih jekel kvalitete T85 in T16 je prinesel nov pogled in nova spoznanja, prihranek na električni energiji s trajnostnim predpisom novega recepta v tehnološkem predpisu (-100°C in -15 ur v atmosferi N2) in večjo konkurenčnost na trgu.

Stanislav Jakelj, vodja raziskav in razvoja v družbi, kot rdečo nit vseh nagrajenih inovacij vidi v prihodnost usmerjeni razvojni ekipi in dodaja: »Izjemno sem ponosen na svojo ekipo sodelavcev, avtorjev in soavtorjev vseh štirih nagrajenih inovacij. Zavedamo se velikega pomena dveh zlatih, ene srebrne in ene bronaste inovacije, ki smo jih prejeli od Regionalne zbornice Gorenjske. Ta izjemni dosežek v zelo močni konkurenci poudarja našo predanost, sodelovanje in povezanost. Naše inovacije, ki zajemajo tako produktni kot tehnološki razvoj, so ključnega pomena za nadaljnji napredek in rast podjetja. Prav ta tesna povezanost razvojnega oddelka s tehnologijo in ostalimi službami nam omogoča, da kontinuirano ustvarjamo inovacije, ki postavljajo nove mejnike v industriji.«

Na nacionalni nivo je uvrščena tudi zlata inovacija razvoja superzlitine UTOPTI, za katero so v družbi SIJ Metal Ravne skupaj s partnerji, Inštitutom za kovinske materiale in tehnologije (IMT) in Naravoslovnotehniško fakulteto (NTF), razvili tehnološki proces in po inovativnemu postopku EPŽ uspešno proizvedli superzlitino UTOPTI za izdelavo regulacijskih kartuš, ki predstavljajo kritične komponente v sistemih nuklearnih reaktorjev. Reciklirano superzlitino odlikujejo homogenost ter izrazito izboljšane mehanske in korozijske lastnosti v izredno širokem temperaturnem intervalu od –196 do 700 °C, ki povečujejo zanesljivost in trajnost končnih proizvodov.

»Superzlitine so posebna skupina kovinskih zlitin, ki se uporabljajo v ekstremnih pogojih, kot so tudi jedra nuklearnih reaktorjev. Naš največji dosežek pri razvoju superzlitine UTOPTI je povečanje homogenosti materiala, s čimer zagotavljamo konstantne lastnosti po njenem celotnem preseku. To zagotavlja varnost in nemoteno delovanje regulacijskih kartuš skozi podaljšano življenjsko dobo in posledično zmanjšuje tudi vpliv na okolje,« pojasnjuje vodja inovacijske ekipe Marko Češnjaj, ki je izredno ponosen, da jim je ta tehnološki preboj uspel kot prvim na svetu.

V družbi SIJ Ravne Systems so razvili edinstven način avtomatizacije brušenja z inovativno nadgradnjo ploščinskega brusilnega stroja v povezavi s strojnim učenjem. Z izgradnjo lastnega prototipa na osnovi obstoječega stroja so avtomatizirali del kompleksnega procesa brušenja, ki je z novo rešitvijo veliko bolj zanesljiv, obenem pa bo povečal produktivnost in izrabo kapacitet ter zagotovil potrebo po bolj kvalificiranih delovnih mestih. Inovacija bo vplivala tudi na znižanje stroškov, porabe energije in vplivov na okolje. Obenem je inovacija tudi izredno tržno zanimiva. Avtomatizacija procesov mehanske obdelave je namreč nujnost moderne proizvodnje, strojev, ki so tipsko podobni in primerni za nadgradnjo, pa je samo v Sloveniji več kot sto in v svetu več tisoč.

»Ploščinsko brušenje je zelo kompleksen proces, predvsem zaradi spreminjajoče se geometrije orodja, ki je potrebna za zagotavljanje želenih površinskih lastnosti naših izdelkov. Proces je zato z vidika sodobne proizvodnje in konkurenčnosti dokaj zamuden, saj zahteva nenehno prisotnost operaterja, kar onemogoča njegovo delo na dveh strojih hkrati, kljub dolgim obdelovalnim ciklom. Po drugi strani mednarodni proizvajalci na trgu sicer ponujajo rešitve za avtomatizacijo brušenja, vendar za naše potrebe niso dovolj zanesljive oz. natančne. Ponosen sem, da smo s timom z lastnim znanjem in inovativnostjo v slabih dveh letih idejo pripeljali do produkta, ki se je izkazal za zelo uspešnega in ki bo povečal produktivnost ter našo konkurenčno prednost, obenem pa imel še pozitiven vpliv na stroške in okolje,« je pojasnil vodja inovacijskega tima Marko Miklavc, vodja razvoja in raziskav v družbi SIJ Ravne Systems.

 ***

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla je eden vodilnih proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi. Zavezani smo h globalnim in evropskim podnebnim ciljem in delujemo po načelih krožnega gospodarstva. S svojimi jekli in izdelki smo partner za zeleni prehod Evrope. Svojo trajnostno naravnanost potrjujemo s certifikatom ResponsibleSteel, ki je prva globalna pobuda za standardizacijo in potrjevanje odgovornih in trajnostnih praks v jeklarstvu. S tem se uvrščamo med najbolj odgovorne in trajnostne proizvajalce jekla na svetu. Naši največji družbi sta sodobni reciklažni jeklarni, naše jeklo pa je reciklirano, saj je izdelano iz jeklenega odpadka. S 3.500 zaposlenimi smo eden največjih delodajalcev v Sloveniji in steber slovenskega jeklarskega sektorja. Uvrščamo se med vodilne slovenske izvoznike. Približno 85 odstotkov svojih prihodkov ustvarimo na tujih trgih.

 

Več informacij:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja

Korporativno komuniciranje

Telefon: +386 1 242 98 27

Mobitel: +386 41 313 532

E-naslov: sara.wagner@sij.si